Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Inspiration til
effektiv transport

Nyheder, trends og erfaringer med IT og transporter med Vehcos udstyr

Webinar on-demand

Hvordan man gennemfører et succesfuldt flådestyrtingsprojekt?

Klik her!

Sæt mål for dit telematikprojekt!

IT-strategi

Definer en strategi med forbedringsmål for dit telematikprojekt!

Før der træffes nogen indkøbsbeslutning, er det en fordel at fastlægge en strategi med forbedringsmålsætninger. Opret en plan med realistiske mål, som du forventer af løsningen på kort og mellemlangt sigt. Fastlæg fra starten hvilke indikatorer du vil overvåge. For eksempel: omkostningen pr. kilometer, brændstofforbrug, samlet antal leveringer, chaufførarbejdstider, tomme kilometre, antal timer brugt på en bestemt opgave... Det giver dig en grundlinje, som du kan bruge til at måle forbedringer, der kan tilskrives det nye system.

Fortsæt måling for at validere disse indikatorer efter implementeringen. Disse mål vil være yderst nyttige, hvis du nogensinde skal forsvare dit projekt over for ledelsen. Begræns dig til nogle få målsætninger. Fastlæg for eksempel, at du ønsker at opnå en 7 % reduktion af brændstofforbruget og en 10 % reduktion af tomme kilometer.

Sæt mål for dit telematikprojekt!

En flådestyringsløsning kan forbedre arbejdsgangene i hele organisationen. Det er interessant at tænke på de daglige forbedringer
for hver enkelt funktion i virksomheden. Værkstedet vil kunne indsamle data om bilernes tilstand, lønafdelingen vil have hurtigere
adgang til sociale oplysninger eller transportledelsen kan se, hvor bilerne er i realtid. Afkastet på den finansielle investering er kun spidsen af isbjerget. Hvis du forstår alle disse implikationer, vil du have en anderledes tilgang med dine teams. Du vil være bedre i stand til at få dem til
at forstå, hvordan løsningen vil gøre deres liv nemmere, og du vil skabe entusiasme.

Eksempler på indikatorer til et flådestyringssystem

Køre- hviletids overblik:

Serviceniveau pr. chauffør (procent af kørsel pr. skift), antal overtrædelser af køre- og hviletidskravene, antal overarbejdstimer
pr. chauffør, forskel mellem faktiske og optimale timer, inaktivitetshyppighed for chauffør, antal timers arbejde udenfor køretøjet.

ECO-Driving:

Brændstofforbrug pr. 100 km, globalt Vehco øko-kørselsindeks, øko-kørselsindeks pr. chauffør, hastighed, tomgang, pludselig opbremsning, inerti (deceleration), energispild, udrulning.

Overholdelse af kølekæden:

Antal temperaturhændelser, antal tvister.

Administrativ:

Tid brugt til download af fartskriverdata, tid brugt på lønninger, tid brugt på beregning af chaufførudgifter.

Produktivitet:

Rejsetid, ventetid for lastning/losning, antal tomme kilometer, opfyldningsprocent, palleteringsgrad, kilometertal.

Kundeservice:

Antal tvister, antal for sene leveringer.

Download brochurer, produktblade eller billeder