Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Inspiration til
effektiv transport

Nyheder, trends og erfaringer med IT og transporter med Vehcos udstyr

Webinar on-demand

Hvordan man gennemfører et succesfuldt flådestyrtingsprojekt?

Klik her!

Blog

IT-strategi, Transport og IT
2019-04-12 06:49

OPLYS ANDRE INTERESSANTER OG FÅ DEM MED

Implementeringen af en flådestyringssystem påvirker størstedelen af virksomhedens funktioner, især hvis der implementeres et komplet FMS. Chaufførernes og transportledernes hverdag ændres, men ændring af informationsstrømme og indsamlede data har også indflydelse på lønafdelingen, værkstedet, ledelseskontrollen og salgsafdelingen. Ved at involvere og informere alle disse personer fra projektets start, får de mulighed for at hjælpe ændringen på vej.


GOD KOMMUNIKATION

Hold organisationen informeret på en gennemsigtig måde. Forklar målene, de forventede fordele og den generelle planlægning af installationen. Altså ingen overraskelser. Alle bør kende til det. Forvent noget modstand...

IT-strategi, Transport og IT
2019-02-22 16:08

Udnævne en dedikeret projektleder til dit Fleet Management projekt!

Et flådestyringssystem er hjertet i ethver transportvirksomheds arbejdsgang, og det er et fantastisk værktøj til at forbedre produktivitet, organisationen og rentabilitet på. Men implementeringen af en sådan type løsning kan nogle gange være kompleks. Først og fremmest fordi det handler om at ændre medarbejderes vaner og arbejdsgange. Modstand mod forandring er almindeligt, og det er afgørende at få medarbejderne
til at acceptere at ændringerne er for at sikre, at investeringen hurtigt tjenes hjem. 

Projektets tekniske og fragmenterede karakter i køretøjerne og inden for virksomheden komplicere tilgangen yderliger. Flådestyringssystemet er ofte blot én del...

IT-strategi, Transport og IT
2018-07-13 11:24

Register ventetid med Geofence (geografiske områder)

Nogle Flådestyrings systemer har en funktion til at oprette virtuelle geografiske områder på et kort. I Vehco systemet kaldes denne funktion Geofence. Denne funktion giver virksomheder mulighed for at oprette og indtegne områder af enhver art på et kort. Når et køretøj udstyret med Vehco kører ind, eller forlader et geofence-område, registreres det i systemet. Når du beslutter dig for områdets størrelse, kan du beregne, hvor lang tid det tager at køretøjet at køre ind i det geografiske område, og hvor lang tid det tager køretøjet at forlade området. Ofte placeres et sådant geografisk område lige omkring kundens indlæsningsområde. Det er klart, at det er vigtigt at kende den...

Transport og IT
2018-07-13 10:17

Det er ofte påpeget, at det første skridt i at løse et problem er at blive opmærksom på, at du har et problem. Dette gælder også unødvendige ventetider for lastning og losning af varer. I en undersøgelse foretaget af Vehco, viste det sig, at 90% af de interviewede transportvirksomheder var klar over, at deres chauffører oplever ventetider, men de havde ikke et godt skøn over omfanget eller hvad disse timer kostede virksomheden. Samtidig viste de interviewede virksomheder stor interesse for at finde måder at registrere og reducere ventetiderne, hvis der kunne findes effektive måder at gøre det på. Flådestyrings systemer kan bruges til at identificere og opsummere ventetider. Vehcos system tilbyder flere funktioner til at gøre dette. Afhængigt af, hvordan virksomheden drives, kan du...

Transport og IT
2018-07-13 09:26

Mange transportvirksomheder oplever at ventetider, er dyre både hvad angår penge og tid. Ventetider forekommer ofte på kundens område, da chaufføren skal vente før lastning eller losning af varerne. Selvom hver ventetid ikke altid udgør lang tid i sg selv, akkumuleres den samlede ventetid, hvilket på sigt koster mange penge. For de fleste transportvirksomheder er det en indirekte omkostning, der er svært at få fuld dækning for, når kunden faktureres. Derfor er dette et oplagt område til at spare tid og penge.
I denne e-bog vil vi forklare, hvordan man effektivt kan måle og reducere unødvendige ventetider, der er almindelige i branchen. Vi vil ikke kun beskrive hvordan telematik og Flådestyrings Systemer kan bruges til at identificere og reducere ventetid, men også sætte fokus på...

Transport og IT
2016-08-10 15:21

          

Når det gælder køre- og hviletid er det vigtigt som transportvirksomhed at sikre sig, at man håndterer filer fra tachografen og førerkortet indenfor lovkravene. De legale filer overføres fra tachografen til en central lagring i et bestemt format i uændret form hvor de skal opbevares i min. 12 mdr. Det er desuden vigtigt at gøre det enkelt for chaufføren proaktivt at have kontrol over sin køre- og hviletid, så de kan optimere deres kørsler og planlægge hvil, døgnhvil og ugehvil. I denne artikel går vi ud fra, at man anvender digitale tachografer, dvs. de som kom på markedet fra 2006. 

Håndtering af filer fra tachograf og førerkort

Overtrædelse af chaufførernes køre- og hviletider...

Transport og IT
2016-06-14 10:15

Positioneringsløsningerne er blevet forbedret gennem de seneste år. Dette betyder, at brugen af mobile løsninger er blevet endnu vigtigere i arbejdslivet, hvilket muliggør positionering og tracking af chauffør eller køretøj indenfor områder som flådestyring. Hvad er fordelene ved sådanne løsninger? Lad os se på 7 gode grunde til at anvende en mobil app til hurtigt at komme i gang med de enkelte funktioner indenfor flådestyring.

1. Hurtigt i gang!
Fordelen med en app er, at den kan installeres på få minutter på en smartphone eller tablet. Men nogle få klik kan brugeren komme i gang, og GPS´en kan bruges til at lokalisere smartphonen eller tabletten på et kort i en webportal, som er til rådighed for opfølgning af chauffør/enhed.

2. Ingen...

Transport og IT
2016-06-13 15:53

I vores artikelserie om hvordan transportvirksomheder kan effektivisere virksomheden ved hjælp af IT, beskriver vi nedenfor hvordan man ved hjælp af ændrede vaner og kørselsadfærd kan foretage store besparelser. I mange tilfælde kan besparelserne fra den forbedrede kørselsadfærd alene betale hele investeringen i systemet på få måneder. 

Ændret kørselsadfærd giver ofte 5-10% besparelse på brændstofforbruget 

Chauffører har vanemønstre. Dårlige vaner er dyre vaner. Hensynsløs kørsel slider på køretøjet og øger brændstofforbruget. Chauffører, som kører ”råddent” skaber badwill for virksomheden. Ved at analysere chaufførens kørsel og give chaufføren feedback (gerne i realtid i køretøjet og via månedlige rapporter efterfølgende) kan adfærden ændres,...

Transport og IT
2016-06-13 13:13

Mange transportvirksomheder bruger flådestyring (FMS) for at effektivisere deres virksomhed, forbedre kvaliteten og mindske miljøpåvirkningen. Chaufføren kan få adgang til et FMS´system via et fastmonteret system eller via en mobil løsning i køretøjet. I denne artikel giver vi nogle anbefalinger om, hvad man bør tænke over, når man vælger FMS.

Generelt kan man sige, at et FMS kan anvendes på følgende måde i køretøjet:
- Køretøjscomputer uden skærm (black box)
- Køretøjscomputer med fastmonteret skærm
- App i smartphone eller tablet med forbindelse til køretøjet via en køretøjscomputer
- App i smartphone eller tablet uden forbindelse til køretøjet (eks. en app)

 1. Hvad bruges systemet til?

Hvilke krav har...

Transport og IT
2016-04-28 14:24
...

Nutidens lastbiltransporter er bedre organiseret og mere effektive end nogensinde. Alligevel opstår der fejl. Fejl opstår mellem disponent, chauffør og slutkunde. Adresser er forkerte, tider misforstået, henvisning er ikke korrekt, og der vil være forsinkelser på hvert trin.
Transportvirksomheden bruger en masse arbejde med ordrehåndtering og opgaver. Digital håndtering af kørselsopgaver og transportordrer fjerner mange fejl og korrigerer flere fejl, når de opstår. Når chaufføren får alle oplysninger direkte ind i køretøjet kommer de rigtige værktøjer til den rette person: den person, der er bedst i stand til at løse problemet. Chaufførerne vil også gerne vide, hvilke kørselsopgaver de har næste

Sider

Download brochurer, produktblade eller billeder