Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Inspiration til
effektiv transport

Nyheder, trends og erfaringer med IT og transporter med Vehcos udstyr

Webinar on-demand

Hvordan man gennemfører et succesfuldt flådestyrtingsprojekt?

Klik her!

Blog

IT-strategi
2019-04-12 06:40

Foretag en teknisk gennemgang af flåden

Udviklingen af teknologier, de mange forskellige slags køretøjer og sammenkobling af systemer komplicerer implementeringen af flådestyringsløsninger, som desværre ofte afhænger af tekniske forudsætninger. Ekstern download af fartskriverfiler er fx afhængig af versionen af fartskriveren og dens forbindelse til køretøjets FMSstik. 

Der er også lignende krav til tjenester som ECO-Driving og køre- og hviletider. En teknisk revision er afgørende for at bekræfte projektets gennemførlighed, før du skriver under. Hos Vehco vil en særlig projektleder udføre denne tekniske revision. Han eller hun vil kunne kontrollere status for din flåde, hvilke køretøjer som muligvis kræver ekstra...

IT-strategi
2019-04-12 06:31

Definer en strategi med forbedringsmål for dit telematikprojekt!

Før der træffes nogen indkøbsbeslutning, er det en fordel at fastlægge en strategi med forbedringsmålsætninger. Opret en plan med realistiske mål, som du forventer af løsningen på kort og mellemlangt sigt. Fastlæg fra starten hvilke indikatorer du vil overvåge. For eksempel: omkostningen pr. kilometer, brændstofforbrug, samlet antal leveringer, chaufførarbejdstider, tomme kilometre, antal timer brugt på en bestemt opgave... Det giver dig en grundlinje, som du kan bruge til at måle forbedringer, der kan tilskrives det nye system.

Fortsæt måling for at validere disse indikatorer efter implementeringen. Disse mål vil være yderst nyttige, hvis du nogensinde skal forsvare...

IT-strategi
2019-04-12 06:23

Hvad er virksomhedens nuværende og fremtidige behov?

For at sikre at projektet bliver en succes er det vigtigt at fastlægge behovene. Klippe-klistre den nuværende løsning eller brug af en standard software kan være frustrerende. Nu hvor du takket være analysefasen forstår hvordan jeres organisation fungerer, kan du formalisere virksomhedens behov mere præcist. Husk, at det er din løsning der skal tilpasse sig virksomheden og ikke omvendt. Hvilke oplysninger har de transportansvarlige og chaufførerne brug for? Hvilke funktioner kræves der? Er du overvældet med data? Vil en af jeres kunder have, at I bruger hans program?

...
IT-strategi
2019-03-20 18:57

ANALYSERE MARKEDET

Er du ikke helt tilfreds med din flådestyringsløsning? Men før du beslutter at skifte det, er der behov for en lille markedsanalyse. Det vil give dig mulighed for at identificere de forskellige aktører, der rettidigt skal kontaktes for objektivt at vurdere om et leverandørskift garanterer implementeringen af en løsning, der passer bedre til dine behov.

DET INTERNE MILJØ

Indbyggede computere er ofte kun en del af et komplekst system. Glem ikke at tage højde for alle dit aktuelle systems aspekter, softwaren der anvendes af dine brugere, det tilknyttede transportstyringssystem, den indbyggede hardware, anden forbunden software og chaufførens grænseflade. Identificér duplikerede oplysninger og processer, der spilder medarbejdernes tid....

IT-strategi, Transport og IT
2019-02-22 16:08

Udnævne en dedikeret projektleder til dit Fleet Management projekt!

Et flådestyringssystem er hjertet i ethver transportvirksomheds arbejdsgang, og det er et fantastisk værktøj til at forbedre produktivitet, organisationen og rentabilitet på. Men implementeringen af en sådan type løsning kan nogle gange være kompleks. Først og fremmest fordi det handler om at ændre medarbejderes vaner og arbejdsgange. Modstand mod forandring er almindeligt, og det er afgørende at få medarbejderne
til at acceptere at ændringerne er for at sikre, at investeringen hurtigt tjenes hjem. 

Projektets tekniske og fragmenterede karakter i køretøjerne og inden for virksomheden komplicere tilgangen yderliger. Flådestyringssystemet er ofte blot én del...

IT-strategi
2018-08-21 09:35

Brug af funktionerne i et flådestyringssystem kan i høj grad reducere ventetider. Teknologien alene kan dog ikke gøre det. Grunden til, at ventetider er et problem for mange transportvirksomheder er, at det koster mange penge og sænker leveringspræcisionen. De virksomheder som Vehco har kontaktet siger, at de opkræver dele af ventetiderne, men det er sjældent muligt, at kunne fakturere al ventetid videre til kunderne. Enten er kunden ikke villig til at betale, eller de betaler kun for dele af ventetiden.

En aftale med kunderne er en vigtig faktor med hensyn til ventetider. Selvfølgelig varierer aftalerne mellem de forskellige kunder, hvilket også er nødvendigt. Det er dog vigtigt at sikre, at aftalerne er tilstrækkelig dækkende. Det er almindeligt, at aftaler og forordninger...

IT-strategi
2018-07-16 09:43

Der kan være flere grunde til, at chaufføren skal vente før lastning eller losning af varer. I en undersøgelse foretaget af Vehco viste det sig, at en af de mest almindelige årsager til ventetid er, at kunden ikke er forberedt på at chaufførens ankomst. Ventetiden kan forekomme ved kø eller at personale, der modtager transporten, ikke er på plads. Nogle gange kan køer opstå, fordi flere køretøjer fra samme firma forsøger at læsse eller losse på samme tid. I disse tilfælde er problemet primært med trafikstyring, der skal sikre, at dette undgås.

...
IT-strategi
2018-07-13 13:30

Digitaliseringen i de seneste år har ændret arbejdsgangen for mange virksomheder inden for transport og logistik. Men udviklingen og implementeringen af nye teknologier på forskellige niveauer. Nogle virksomheder er kommet langt med at integrerede systemer og har et højt niveau af automatisering, mens andre virksomheder stadig er i begyndelsen af deres "digitaliseringsrejse". I transportbranchen gennemgår ordrehåndtering i øjeblikket en digital forandring. I de nordiske lande er udviklingen og implementeringen kommet længere end i resten af Europa. Digitale forsendelses informationer og følgesedler har store fordele i forhold til de tilsvarende fysiske forsendelses info. Den mest oplagte forskel er, at fysiske forsendelses info kan blive gå tabt eller gå i stykker, og samtidig kræver...

IT-strategi, Transport og IT
2018-07-13 11:24

Register ventetid med Geofence (geografiske områder)

Nogle Flådestyrings systemer har en funktion til at oprette virtuelle geografiske områder på et kort. I Vehco systemet kaldes denne funktion Geofence. Denne funktion giver virksomheder mulighed for at oprette og indtegne områder af enhver art på et kort. Når et køretøj udstyret med Vehco kører ind, eller forlader et geofence-område, registreres det i systemet. Når du beslutter dig for områdets størrelse, kan du beregne, hvor lang tid det tager at køretøjet at køre ind i det geografiske område, og hvor lang tid det tager køretøjet at forlade området. Ofte placeres et sådant geografisk område lige omkring kundens indlæsningsområde. Det er klart, at det er vigtigt at kende den...

Transport og IT
2018-07-13 10:17

Det er ofte påpeget, at det første skridt i at løse et problem er at blive opmærksom på, at du har et problem. Dette gælder også unødvendige ventetider for lastning og losning af varer. I en undersøgelse foretaget af Vehco, viste det sig, at 90% af de interviewede transportvirksomheder var klar over, at deres chauffører oplever ventetider, men de havde ikke et godt skøn over omfanget eller hvad disse timer kostede virksomheden. Samtidig viste de interviewede virksomheder stor interesse for at finde måder at registrere og reducere ventetiderne, hvis der kunne findes effektive måder at gøre det på. Flådestyrings systemer kan bruges til at identificere og opsummere ventetider. Vehcos system tilbyder flere funktioner til at gøre dette. Afhængigt af, hvordan virksomheden drives, kan du...

Sider

Download brochurer, produktblade eller billeder