Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Transport Management Systemer

Transport Management Systems er en software- løsning til at planlægge varetransport - til tider en del af den globale ERP-løsning. Det beregner alle transportbehov og sammenstykker en transportplan (hvad transporteres hvor og hvornår ?). Det omfatter også de nødvendige oplysninger til at udstede transport dokument som tilbud, transportordre, fragtbrev og fakturaer. 

Transportordren kan elektronisk sendes til en flådestyringsløsning , således at chaufføren kender hans / hendes planlægning, herunder de rute , der er blevet valgt, og kan vises direkte på hans/hendes navigationsskærm. Når transportordre er blevet afsluttet, kan distributøren følge op på ordren og samle alle oplysninger og udstede en faktura direkte fra Vehcos platform.

 

Download brochurer, produktblade eller billeder