Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Analyser dine tanknigns- og påfyldningsaktiviteter med Vehco

Tankrapport: Kan anvendes i stedet for administration med manuelle kvitteringer og sendes direkte til kontoret
Det administrative arbejde inden for brændstofovervågning reduceres til et minimum
Påfyldningsrapport: For andre væsker såsom AdBlue, sprinklervæske, kølervæske
Rapporter indsendes til kontoret for hver påfyldningl. Let at overvåge forbruget pr. køretøj og pr. chauffør
Få kontrol over dit forbrug og minimer det administrative arbejde!

I tankrapport-modulet kan brugeren tilføje oplysninger om tankning af køretøjet. Rapportmodulet består af fem trin: 1. Indtast volumen, 2. Indtast km-stående (udfyldes automatisk, ved brug af Vehco Connect), 3. Vælg sted, 4. Tilføj kommentarer og 5. Vælg tanktype (fuld/ikke fuld).

I påfyldningsrapport-modulet kan brugeren tilføje oplysninger om opfyldning af andre væsker end brændstof. Oplysningerne fra tankrapporten kan bruges til automatisk kalibrering af brændstofstyring i Eco-Driving-pakken.

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Mobile
Vehco Onboard

Hvad er tankmodul?
Med tankmodules kan tankninger registreres, hvilket er et godt hjælpemiddel til administration af din flåde. Transportledelsen modtager indtastningerne fra påfyldninger/tankninger og kan lave rapporter over forbrug og køb af brændstof.  

Download brochurer, produktblade eller billeder