Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Chaufføren har adgang til opgavehåndteringen/missions i realtid

mission_en.pdf

Please enter your information to download this document

Grafisk overskuelig visning af transportopgaver for chauffører af køretøjer (mission/ordre, top og opgave).
Adgang til opdateringer af transporter i realtid.
Indsamling af data til fakturering af opgaver (mængder, underskrifter etc.)
Mulighed for at bruge data fra køretøjscomputeren (kilometertal, køretid, venter ...) og for at analysere rentabiliteten af hver opgave.
Giv dine chauffører 100% opdateret information om opgaver/missions, og få data tilbage for nem fakturering af transportopgaver.

Ved at forbinde dit TMS system med Vehco Mission, du vil være i stand til at vise transportopgaver i køretøjet, således at chaufføren til enhver tid ved, hvad der skal ske. Brugerfladen er nemt at anvende og inddelt i 3 niveauer: 

1. Mission: En tur der som regel har flere end 2 stops
2. Stop: læsning og/eller losning
3. Task: Hvad skal der ske ved de enkelte stop

De ovenstående niveauer kan suppleres med: status, information, spørgsmål, position og afvigelser. 

Spørgsmål kan blive gjort obligatoriske for at sikre, at den nødvendige information vedr. opgaven er givet inden den kan afsluttes. Dette sikrer, at de rigtige informationer bliver hentet for at kunne optimere faktureringsprocessen. Du kan planlægge en opgave og så følge opdateringer og fremskridt såsom modtagelse og accept af turen, læsning/losning mv. 

Med Misisions øger Vehco nu fleksibiliteten i vores integration med ERP og disponeringssystemer. Hvor man før i tiden var låst af kun at kunne sende ordrer ud med ét stop, kan man nu sende ordrer ud der indeholder flere stops, ligesom både chaufføren og disponenten får et meget bedre grafisk overblik over, hvor langt chaufføren er på den enkelte ordre. Derudover har chaufføren mulighed for at ændre samt tilknytte bemærkninger, fotos mm.

Brugerfladen er nem at bruge, og tjenesten er opdelt i tre niveauer:

  • Opgave: en rute, der normalt har to stops.
  • Stop: læsning og eller losning 
  • Opgave: hvilken opgave der skal udføres ved hvert stop

Niveauerne ovenfor kan suppleres med:  Status, Information, Spørgsmål, Position og Afvigelse.

Svar på specifikke spørgsmål kan gøres obligatorisk for at sikre, at den nødvendige information indsamles fra opgaverne/missionerne, før opgaven kan sættes til udført. På den måde sikres, at de rigtige oplysninger indsamles som grundlag for fakturering for at optimere driften. Du kan planlægge missioner og derefter i realtid følge opdateringer og opgaver, der udføres af chauffører, såsom accept af missionen, læsning, losning.

Viser transportopgaver direkte i køretøjet.

Du planlægger og sender transportopgaver til chauffører via dit TMS. Chaufføren får besked på sin touchskærm/smartphone, når en opgave tildeles ham/hende. Under udførelsen af ​​opgaven opdateres status for endelig at sætte den som udført. Løsningen indeholder en lang række funktioner, som f.eks. at starte navigationsværktøjet direkte fra missionen.

Sammenlign prognoser med faktiske resultater i missionen

Der er gode muligheder for at sammenligne prognoser i din TMS med faktiske data indsamlet fra køretøjscomputeren. For eksempel kan du analysere kilometertal på dit køretøj, veje, servicetid, pauser og hvileperioder, ventetid, tomme kilometer eller forbrug. Du kan beregne rentabiliteten af ​​en rute eller opgave og bruge historiske data til at forhandle nye aftaler.

 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Vision
Vehco Mobile
Vehco Connect Mobile

Hvad er en TMS integration med flådestyring?
Et TMS system hjælper med at planlægge ordrehåndteringen, og et flådestyringssystem (FMS) kan levere data i realtid under udførelsen af ordnren. Med en integration imellem de to systemer kan chaufføren få sine opgaver direkte i køretøjet og disponenten kan således følge udførelsen af transportopgaven i realtid. 

Download brochurer, produktblade eller billeder