Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Geofence

positioning_dk.pdf

Please enter your information to download this document

Geofences kan oprettes som circler med variabel radius
Geofences kan definers som polygoner med ubegrænset antal hjørner
Brugervenlig opsætning, hvor køretøjer, tid og aktiviteter er defineret (automatiske e-mails)
Rapporter med geofences er tilgængelige i Weboffice
Alle geofences præsenteres i kort app´en
Lad dine chauffører få en alarm, når de forlader eller kører ind i et geofence område
Geofencing gør det muligt at registrere og se, når et køretøj kører ind i eller forlader et bestemt område

Med geofence opretter du geografiske områder som kan udløse en alarm, hvis et køretøj kører ind i eller ud af dette område, således du i realtid kan følge disse områder. 

Hvordan virker geofence?

Geofence betyder, at du definerer et geografisk område efter eget ønske. Der kan oprettes et utal af geofence områder, og man kan få hele listen vist i sin Weboffice portal, hvor man også kan definere, hvilken alarm man ønsker, hvilke køretøjer det skal gælde for, og hvem der skal modtage alarmen. Der vil blive vist en grøn cirkel for et aktiv geofence område og en rød cirkel for et inaktivt geofence område. Det er muligt at oprette rapporter og følg køretøjer efter en geofence alarm er blevet udløst. Det er ligeledes muligt at se geofence områderne direkte på kortet i din Weboffice, og du kan få chaufføren til at modtage en notifikation om geofence. Ikonet for geofence skal være markeret, for at kunne se geofence områder på kortet. 

Forudse køretøjets ankomst
Opret et geofence område omkring det ønskede område. Når et køretøj kører ind i området, kan du få en alarm, og alle kan være klar til at modtaget køretøjet for læsning/losning o.l. og dermed spare tid. 

Bedre service til dine kunder

Opret et geofence område omkring kunden, og når køretøjet kører ind i området, vil du modtage en alarm og kan informere kunden om den snarlige ankomst af køretøjet. 

Kontrollér dine chaufførers ruter med geofence

Hvis du vil undgå køresel i bestemte områder, kan du nemt oprette en geofence omrking det ønskede område og nemt kontrollere, om chaufførne kører ind i dette område. Du kan på den måde f. eks. sørge for at undgå farlige ruter eller bestemte veje. 

 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Mobile (positioner på smartphone/tablet)
Vehco Connect (positioner på køretøjet)
Vehco Onboard (positioner på køretøjet)
Vehco Asset (positioner på traileren/udstyr)

Geofence benyttes i forbindelse med flådestyringssystemer til at holde styr på bestemte geografiske områder, idet man kan modtage alarmer, når et køretøj kører ind eller ud af det afmærkede område. 

Download brochurer, produktblade eller billeder