Vælg dit land til kommerciel og lokal information

Vehco Persondatapolitik

Fejlmeddelelse

Notice: unserialize(): Error at offset 4 of 4 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/vehcogro/public_html/includes/bootstrap.inc).

Behandling af personoplysninger

Vehco og dennes datterselskaber arbejder løbende på at sikre og opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring håndtering af personoplysninger i forbindelse med vores daglige arbejdsgange. Vi tager vores kunder, besøgende på websiden og andre brugeres privatliv seriøst, og formålet er at sikre fortrolighed, integritet og korrekt behandling af personoplysninger.

 Vechos behandling af personoplysninger sker alene på baggrund af saglige formål, og personoplysningerne er beskyttet mod uautoriseret adgang. Vecho er ansvarlig for, at behandling af personoplydninger alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder persondataforordningen, samt Vehco Groups retningslinjer.

Koncernen

Vecho består af en række selslaber, der alle er ansvarlige for, at behandling af persondata sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder persondataforordningen. Det drejer sig om:

 • Vehco AB (Sverige, Finland, Italien)
 • Vehco Norway (filial til Vehco AB)
 • Vehco A/S (Danmark)
 • Vehco SAS (Frankrig)
 • Vehco GmbH (Tyskland)

Hvad er personoplysninger, og hvad menes der med behandling af personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information eller oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navne, cpr-nummer, adresse og e-mail.

Behandling af personoplysninger omfatter enhver håndtering af personoplysninger, herunder eksempelvis indlsamling, registrering, opbevaring og videregivelse af oplysningerne.

Hvilke personoplysninger indsamles, og hvornår behandles disse?

Vecho behandler personoplysninger, når:

 • Vi modtager ordrer og bestillinger.
 • Vi leverer produkter og udsteder fakturaer til vores kunder.
 • Vi promoverer Vehco og vores produkter via e-mail (du kan til enhver tid framelde vores nyhedsmails i den enkelte mail), direkte markedsføring, nyhedsbreve og sociale medier.
 • Vi analyserer og grupperer personer efter præference, titler, virksomhedstyper osv. Dette sker med henblik på at kunne give dig relevant information og tilpassede anbefalinger, annoncer og tilbud. Profiloplysninger kan blive anvendt i forbindelse med reklamer og annoncer gennem nyhedsbreve og sociale medier.
 • Kunder og interessenter tilmelder sig vores abonnementservice og nyhedsbreve.
 • Vi møder potentielle kunder på messer, konferencer og lignende.
 • En person søger en opfordret såvel som uopfordret stilling hos os eller på anden made viser interesse for et job hos os.
 • Vi modtager generelle henvendelser. 
   

Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan personoplysninger behandles i forbindelse med ordrer og aftaleindgåelse med os.

 

   

I de ovenfor nævnte trin behandler vi personoplysninger på følgende made:

 1. Indledningsvist sendes en ordre til os, som indeholder personoplysninger, herunder e-mailadresse samt navn på ordreafgiveren. Der oprettes også et kundenummer til intern brug, hvis ikke ordreafgiveren allerede har et kundenummer.
 2. Vi undersøger, om den bestilte vare er på lager. Kundenummer er inkluderet som reference ved anmodning.
 3. Hvis varen ikke er på lager, begynder vi prouktion af varen. Kundenummeret er inkluderet som referece under produktionen.
 4. Kundens navn – og evt. navnet på dennes referenceperson – og adresse behandles i forbindelse med fremsendelse/levering af varen til kunden.
 5. Kundens navn, adresse, kundenummer, ordrenummer og e-mail (såfremt fakturaen sendes på mail) behandles ved fakturering af kunden.

Personoplysninger, der behandles som led i et kontraktforhold som ovenfor, gemmes i henhold til den svenske bogføringslovgivning i mindst 7 år.

Såfremt du besøger eller kommunikerer med os via sociale medier (f.eks. tredjepartsplatforme som Facebook eller LinkedIn), kan Vehco modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra udbyderen.

Registrerede personoplysninger

Når repræsentanter fra andre virksomheder afgiver ordrer eller sender meddelelser, registreres navn, stilling, afdelingstitel samt adresse, e-mail og telefonnummer på denne kontaktperson.

Registrerede personoplysninger i forbindelse med rekruttering

Ved modtagelse af opfordrede såvel som uopfordrede jobansøgninger registreres de oplysninger, som ansøgeren har afgivet.

Vi registerer ikke følsomme personoplysninger, såsom race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbeds- og fagforeningsforhold. Modtager vi sådan information, vil vi som udgangspunkt slette denne information omkring dig. Medmindre andet er aftalt, slettes registrerede personoplysninger senest 12 måneder efter ansættelsesprocessen er ophørt. Opbevaringstiden på 12 måneder skyldes, at vi løbende rekrutterer medarbejdere. Det er derfor muligt, at ansøgeren kan tilbydes en stilling i løbet af de 12 måneder, selvom der ikke er en ledig stilling på ansøgningstidspunktet.

Formål og legitim interesse

Vi behandler altid dine oplysninger i forbindelse med gældende persondatalovgivning, og vi anmoder kun om personoplysninger, når der er et legitimt formål og hjemmel i persondatalovgivningen. Vi behandler aldrig personoplysninger uden forudgående samtykke, såfremt persondatalovgivningen kræver dette.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vehco opbevarer personoplysninger med henblik på at kunne opfylde sine kontraktuelle forpligtelser. Det omfatter bl.a. salg, implementering af produkter og ydelser, fakturering og behandling af eventuelle klager.

Såfremt der er givet samtykke til at anvendelse personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, gælder dette – uanset at kontraktforholdet måtte ophøre – indtil, at samtykket trækkes tilbage.

Eksterne samarbejdspartnere

 

Vehco anvender eksterne sammenarbejdspartner, herunder i forbindelse med udførelse af opgaver på IT-området samt i forhold til markedsføring, analyse og statistik. Det betyder, at eksterne både indenfor EU/EØS og udenfor EU/EØS kan have adgang til dine personoplysninger. Vehco har indgået databehandleraftaler med sine eksterne samarbejdspartnere med henblik på at sikre et højt sikkerhedsniveau omkring behandling af personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Der er altid en potentiel risiko forbundet med behandling af personoplysninger via Internettet.

Vehco har dog foretaget og foretager løbende en række foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke ulovligt bliver offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Bemærk at der kan anmodes om indsigt om én gang om året uden betaling af gebyr. Såfremt der anmodes om indsigt mere end én gang om året, vil Vehco efter den første anmodning opkræve et gebyr for at efterkomme anmodningen.
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Henvendelser i relation til ovenstående bedes fremsendt til følgende adresse:

Vehco AB 

Att: Data Privacy Manager

Falkenbergsgatan 3

S-412 85 Göteborg

T: +46 (0) 31 64 51 00 
E: dataprivacy@vehco.com

Mærk kurvereten eller beskeden med "Data Privacy Manager"

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Files 
vehco_privacy_policy_dk.pdf

Please enter your information to download this document

vehco_privacy_policy_dk.docx

Please enter your information to download this document

Download brochurer, produktblade eller billeder